Opschaling Beweeg Bewust in de regio

Beweegprogramma in de buurt van eigen woonomgeving

 • Creëren deelnamemogelijkheden aan beweegprogramma "Beweeg Bewust” in aangrenzende gemeenten: Eijsden-Margraten, Meerssen, Valkenburg en Gulpen-Wittem.

 • Ervoor zorgen dat medisch specialisten van Maastricht UMC+ en fysiotherapeuten in Maastricht-Heuvelland niet alleen hun Maastrichtse patiënten kunnen verwijzen naar het Beweeg Bewust programma, maar ook hun patiënten uit aangrenzende gemeenten. Deze patiënten kunnen dan deelnemen aan het beweegprogramma in hun eigen gemeente. 

  • Beweeghuis (Maastricht UMC+, ZIO,  RHZ Heuvelland, ​Fy'net, Maastricht Sport)​
  • Gemeente Maastricht​
  • Gemeente Meerssen ​
  • Gemeente Eijsden-Margraten
  • Gemeente Valkenburg 
  • Gemeente Gulpen-Wittem
 • Onderzoeksvragen:​

  1. Hoe kan het Beweeg Bewust programma elders worden vormgegeven passend bij de omvang van de gemeentelijke organisatie en het lokaal sport- en beweegaanbod? ​
  2. Wat zijn implementatiebarrières / succesfactoren bij opschaling? ​
  3. Hoe effectief is het Beweeg Bewust programma in de aangrenzende gemeenten?​

  ​Metingen:​

  1. Effecten op lichamelijk, mentaal en sociaal vlak worden d.m.v. vragenlijsten en fysieke testen (spierkracht, conditie en bewegen in het dagelijks leven) gemeten op baseline (start van het programma), na 3 maanden (einde van het wandeltraining traject) en bij follow-up na 6 en 12 maanden​.
  2. Procesevaluatie o.b.v. focusgroepen met deelnemers, projectleden en betrokken beweegcoaches.
BB in de regio
Sluit de enquête