Laagdrempelige toegang Beweeg Bewust

Door vroegtijdige signalering en meer verwijsmogelijkheden

 • Vroegsignalering beweegarmoede en creëren (directe) verwijsmogelijkheden voor huisartsen, opbouwmedewerkers en wijkverpleegkundigen werkzaam in lage en gemiddelde SES wijken in Maastricht​.

 • Ervoor zorgen dat niet alleen medisch specialisten van Maastricht UMC+ en fysiotherapeuten in Maastricht-Heuvelland patiënten kunnen verwijzen naar het Beweeg Bewust programma in Maastricht, maar ook huisartsen, opbouwmedewerkers en wijkverpleegkundigen signalerings- en/of verwijsmogelijkheden krijgen.

  • Beweeghuis (Maastricht UMC+, ZIO,  RHZ Heuvelland, ​Fy'net, Maastricht Sport)​
  • Gemeente Maastricht​
  • Trajekt
 • Onderzoeksvragen:​

  1. Hoe verhoudt zich de effectiviteit van het Beweeg Bewust programma voor deelnemers woonachtig in laag SES wijken t.o.v. gemiddelde SES wijken? ​
  2. Hoe kan het Beweeg Bewust programma worden verbeterd rekening houdend met de persoonlijke context? ​

  Metingen:​

  1. Effecten op lichamelijk, mentaal en sociaal vlak worden d.m.v. vragenlijsten en fysieke testen (spierkracht, conditie en bewegen in het dagelijks leven) gemeten op baseline (start van het programma), na 3 maanden (einde van het wandeltraining traject) en bij follow-up na 6 en 12 maanden​.
  2. Procesevaluatie o.b.v. focusgroepen met deelnemers, betrokken verwijzers en beweegcoaches.
Laagdrempelig
Sluit de enquête