Over het fonds

Beweegonderzoekfonds Limburg is één van de 6 fondsen van Health Foundation Limburg.  Met een financiële bijdrage aan Beweegonderzoekfonds Limburg draagt u bij aan ons doel om mensen laagdrempelig in beweging te krijgen én houden (ondanks eventuele lichamelijke beperkingen). En zodoende aan een vitale Limburgse samenleving, waarin iedereen kan meedoen.​ Wij hebben daarbij bijzonder oog voor degenen voor wie toegang tot het reguliere beweegaanbod vanwege financiële, medische danwel andere redenen niet vanzelfsprekend is.

Om ervoor te zorgen dat bewegen een vanzelfsprekend onderdeel wordt en blijft van een ieders leven, is zeker voor de (medisch) kwetsbare burgers, samenwerking tussen alle betrokken zorg- en beweegprofessionals onontbeerlijk. Binnen het Beweeghuis werken medisch specialisten van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+, huisartsen, fysiotherapeuten en beweegcoaches in Maastricht-Heuvelland in een zorgnetwerk daarom sinds 2021 intensief samen. Met als doel het leveren van de best mogelijke beweegzorg en –begeleiding. Het Beweeghuis kijkt daarbij verder dan de behandeling van klachten en begeleid mensen op weg naar een duurzame, actievere leefstijl door middel van beweegcoaching. Samen met welzijnsorganisaties en andere partners in het sociale domein, richt het Beweeghuis zich meer en meer nadrukkelijk op preventie en het bevorderen van vitaliteit en maatschappelijke participatie van alle Limburgers. ​

Om bovenstaande transitie van "ziektebehandeling" naar "vitaliteitsbevordering" op nog effectievere wijze en op nog grotere schaal tot stand te brengen is onderzoek en actie nodig. Met een financiële bijdrage aan Beweegonderzoekfonds Limburg draagt u bij aan dit doel. En zodoende aan een vitale Limburgse samenleving, waarin iedereen kan meedoen.​ Hier vindt u onze concrete initiatieven die wij graag met uw steun willen realiseren.

Sluit de enquête