Missie

Voor alle Limburgers een goede vitaliteit en daardoor deelname aan werk, sociale activiteiten en hobby’s​

Samen met het Beweeghuis zetten wij ons in om te voorkomen dat mensen terechtkomen in een negatieve spiraal van steeds zieker worden, minder bewegen en niet meer mee kunnen doen in de maatschappij. Onze kernwaarden daarbij zijn: vitaliteit, preventie en inclusiviteit. Ofwel:​

We vergroten de vitaliteit van de Limburgers, voorkomen (beweeg)klachten en zijn er voor iedereen en in het bijzonder voor degenen voor wie toegang tot het reguliere beweegaanbod om financiële, medische of andere redenen niet vanzelfsprekend is.

Ons doel is om mensen laagdrempelig in beweging te krijgen én houden. Donaties voor het Beweegonderzoekfonds Limburg zullen niet alleen besteed worden aan onderzoek, maar vooral aan concrete evenementen en het verbreden van de toegang tot bewezen beweegprogramma’s in verschillende gemeentes.

    • 56% van de Limburgers beweegt te weinig (landelijk 50%)​
    • 8,3 % van de mensen overlijdt aan de gevolgen van te weinig bewegen​
    • 1 op de 5 consulten in de huisartspraktijk betreft een klacht aan het bewegingsapparaat​
    • 24% van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door klachten aan het bewegingsapparaat 
Sluit de enquête