Pieter Challenge

Limburgers in beweging krijgen én houden
 • Limburgers in beweging krijgen én houden.

  1. Werving van deelnemers in de wijk; ​
  2. Aanbieden van 12-weken wandeltrainingsprogramma onder begeleiding van beweegcoaches; ​
  3. Organiseren van feestelijk slotevent Pieter Challenge: wandeling laatste etappe Pieterpad met finish op de Sint-Pietersberg; ​
  4. Bieden van mogelijkheid aan deelnemers tot vervolgdeelname aan beweegprogramma “Beweeg Bewust” van Maastricht Sport. 
  • Beweeghuis (Maastricht UMC+, ZIO, ​RHZ Heuvelland, Fy'net, Maastricht Sport)
  • Gemeente Maastricht​
  • Trajekt
 • Onderzoeksvragen:​

  1. Hoe effectief is de Pieter Challenge wat betreft het verbeteren van het welbevinden op:​ lichamelijk vlak​, mentaal vlak​ en sociaal vlak?
  2. Hoe kan de Pieter Challenge nog effectiever worden vormgegeven?​

  ​Metingen:​

  1. Effecten op lichamelijk, mentaal en sociaal vlak worden d.m.v. vragenlijsten en fysieke testen (spierkracht, conditie en bewegen in het dagelijks leven) gemeten op baseline (start van het programma), na 3 maanden (einde van het wandeltraining traject) en bij follow-up na 6 en 12 maanden​.
  2. Procesevaluatie o.b.v. focusgroepen met deelnemers, betrokken voorlichters en beweegcoaches.
Pieter Challenge
Sluit de enquête